A ko brine o Vama?

Posao, posao i samo posao… Odgovorni ste. I sami znate kakva je situacija u kolektivu. Od deset zaposlenih, dvoje rmbače kao konji. Ostali „hvataju maglu“ kad god stignu. Čak i […]