A ko brine o Vama?

Posao, posao i samo posao… Odgovorni ste. I sami znate kakva je situacija u kolektivu. Od deset zaposlenih, dvoje rmbače kao konji. Ostali „hvataju maglu“ kad god stignu. Čak i […]

Kako tumačimo dečije crteže?

Ukoliko zbog određenog problema odete kod psihologa sa svojim malim detetom, on mu neće predložiti komplikovane psihološke testove koje treba rešiti. Umesto toga, igraće se sa njim, razgovaraće i crtaće. […]