blog-roditelj-akademija-oxford-uticaj-vrsnjaka

Uticaj vršnjaka

Porodica je najvažniji faktor koji utiče na formiranje ličnosti. Roditelji utiču na formiranje dečijih vrednosti, stavova i mišljenja. Međutim, na ličnost deteta utiču i mnogi drugi aspekti socijalizacije, a jedan […]

blog-roditelj-akademija-oxford-uticaj-skole

Uticaj škole

Škola je oduvek bila jedan od najvažnijih faktora socijalizacije naše dece. Ona predstavlja instituciju koja deluje na sve aspekte razvoja: intelektualni, emotivni i socijalni. Škola za dete predstavlja novu sredinu […]