Ne možete ugoditi svima…

Vaši stavovi se razlikuju od stavova Vašeg partnera, prijatelja, roditelja… Želite da se slažete sa svima. Ne volite konfrontacije. Radije ćete ići čak i protiv sebe, samo da ne morate […]

Da li su moja osećanja bitna?

Sećate se onih godina kada ste se dopisivale sa potencijalnim momkom… Svaka njegova poruka je bila analizirana od strane najvišeg mogućeg suda – Vas i Vaše najbolje prijateljice. Ukoliko je […]