Šta ljubav nije?

Definicija ljubavi ima mnogo. Ona je toliko kompleksna, da nijedna definicija ne obuhvata baš sve ono što ljubav predstavlja. Često mešamo ljubav i zaljubljenost, ali i ostala „stanja“. Sa sigurnošću […]